Illustration_screen%20risk1.jpgSinds 2016 is het periodieke gezondheidsonderzoek rond beeldschermwerk niet langer verplicht. Wel moet de werkgever om de 5 jaar een analyse maken van de eventuele risico's voor het gezichtsvermogen van de medewerker en de problemen inzake fysieke en mentale belasting. Dat moet zowel voor de groepen van beeldschermwerkposten als voor de individuen gebeuren.

In de praktijk

Met het oog daarop stelt Empreva elke federale organisatie voor om deze risicoanalyse uit te voeren met behulp van een tool die hier speciaal voor ontwikkeld werd. Deze tool bestaat uit een online vragenlijst, die gepaard gaat met e-learning. De dienstverlening die Empreva biedt, omvat de follow-up van de enquête, het analyseren van de resultaten en het voorstellen van aanbevelingen door een multidisciplinair team: preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren veiligheid, ergonomie en psychosociale aspecten

Meer weten over de wettelijke context

Inhoud

De inhoud van deze tool werd ontwikkeld volgens een multidisciplinaire aanpak door de preventieadviseurs van Empreva (ergonomen, PA psychosociale aspecten, PA arbeidsartsen). De tool behelst 6 grote thema's: meubilair, computerapparatuur, fysische omgevingsfactoren, mentale belasting, veiligheid en inspanningen en het tillen van lasten 
De tool bestaat niet alleen uit een vragenlijst, maar ook uit een e-learningapplicatie. Via infovensters wordt de medewerker geïnformeerd over de best practices die samenhangen met de verschillende punten die tijdens de enquête aan bod komen (instellen van de stoel, positionering van het beeldscherm, het toetsenbord, enz.).

Resultaten

  • Collectieve resultaten

Nadat de enquête is afgenomen, staat Empreva in voor de analyse van de collectieve resultaten. De preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren ergonomie, veiligheid en psychosociale aspecten bestuderen de antwoorden die men ontving en stellen op basis daarvan een onderzoeksrapport op en formuleren aanbevelingen.

  • Individuele follow-up

Als hij dat wil, kan de medewerker aan het einde van de vragenlijst zijn contactgegevens opgeven en vragen dat de preventieadviseur van zijn organisatie een bezoek brengt aan zijn werkpost.

De sterke punten van de tool

  • Gebruiksvriendelijke e-learninginhoud : de tool biedt infovensters en verklarende afbeeldingen.
  • Terbeschikkingstelling van communicatiemateriaal : Empreva stelt de organisaties templates van communicatiemateriaal ter beschikking waarmee ze de enquête kunnen promoten bij hun medewerkers.
  • Directe feedback aan de gebruiker : voor elk van de 6 thema's van de enquête wordt er automatisch een score berekend. De score wordt weergegeven als een geanimeerde meter.
  • Empreva staat volledig in voor de resultatenanalyse: de analyse is in handen van een team van adviseurs inzake multidisciplinaire preventie: de vertegenwoordigde disciplines zijn ergonomie, arbeidsgeneeskunde, veiligheid en psychosociale aspecten.
  • Identificatie van risicogroepen: met samenvattende tabellen kunnen de onderafdelingen (directoraten-generaal, diensten, gebouwen, ...) met een verhoogd risico gemakkelijk geïdentificeerd worden.
  • Individuele follow-up en vlottere organisatie van bezoeken aan de werkpost : de medewerker kan te kennen geven dat hij een bezoek van de preventieadviseur aan zijn werkpost wil. Nadat de enquête is afgelopen, beschikt die laatste over een samenvattend document waarin de verschillende verzoeken zijn opgelijst.

Vind je dit interessant?
Is er interesse binnen je organisatie in een voorstelling van de tool? Wil je hier meer over te weten komen? Stuur een e-mail met je contactgegevens naar: info@empreva.fgov.be. Een Empreva-medewerker zal daarna zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.