De preventieadviseur psychosociale aspecten is een hulpverlener die is gespecialiseerd in de psychosociologie van het werk. Zijn expertise is zowel gericht op de werknemer als op zijn werkgever. Met zijn tussenkomst wil hij neutraal en onpartijdig zijn. In het kader van de naleving van de wet en de codex betreffende het welzijn op het werk zijn vertrouwelijkheid en zijn integriteit twee essentiële bestanddelen bij de behandeling van de dossiers.
 

De opdrachten

Het werkgebied van de psychosociale preventieadviseur is ruim:Fotolia_898166_L_bellemedia.jpg

  • Een luisterend oor en hulp aanbieden
  • Bemiddeling
  • Gepersonaliseerde tussenkomst
  • Implementatie van risicoanalyses
  • Opstelling van adviezen
  • Opleiding
  • Raadgevingen
  •   ....

Een luisterend oor aanbieden en raad geven aan de werkgevers tijdens individuele gesprekken zijn belangrijke taken van de preventieadviseur psychosociale aspecten. Hij is gehouden aan het beroepsgeheim en heeft psychologische wetenschappen als opleiding gevolgd en kan de werknemer erbij helpen om zijn situatie op het werk te analyseren en hem eventueel naar een externe hulpverlener doorverwijzen.

De preventieadviseur psychosociale aspecten kan ook voorstellen om een analyse van psychosociale risico’s uit te voeren, een bemiddeling of een tussenkomst teneinde eventuele psychosociale problemen op zijn werk te verminderen (bijvoorbeeld een conflict met een hiërarchisch meerdere).

De verschillende verzoeken tot interventie

De preventieadviseur psychosociale aspecten kan een verzoek tot formele psychosociale interventie wegens psychosociale risico’s of voor feiten van  geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk (voorheen werden ze met redenen omklede klachten genoemd) ontvangen en behandelen. In dit geval zal het voor hem erop aankomen om vragen te stellen en de werkcontext te analyseren.

De preventieadviseur psychosociale aspecten of een vertrouwenspersoon kan ook een rol spelen in het kader van de  verzoeken tot informele psychosociale interventie. Dergelijke verzoeken kunnen leiden tot een tussenkomst bij een andere persoon teneinde een geschil op te lossen of tussenbeide te komen op het vlak van zijn arbeidsomstandigheden.

Je vindt meer details hierover op de pagina die is gewijd aan de verzoeken tot informele en formele psychosociale interventie.

Voor meer informatie over de preventieadviseur psychosociale aspecten, consulteer de FAQ’s.