Terug naar soorten medische onderzoeken

Betrokken personen

De werknemers onderworpen aan het gezondheidstoezicht die een functie met welbepaald risico, een veiligheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid uitoefenen.

Soort raadpleging

Verplicht onderzoek voor iedere betrokken persoon die het werk hervat.

Wanneer ?

Na afwezigheid wegens ziekte of ongeval van minstens 4 weken of wegens bevalling (zie Codex Art. I.4-34). Dit kan eveneens na een kortere periode indien de arbeidsarts oordeelt dat het nodig is of op verzoek van de werknemer. Het onderzoek vindt ten vroegste plaats op de dag van de werkhervatting en ten laatste op de tiende werkdag na de werkhervatting.

Doelstellingen

De preventieadviseur-arbeidsarts bepaalt of de werknemer geschikt is om de functie te vervullen die hij uitoefende vóór de periode van arbeidsongeschiktheid, dan wel of er aanpassingen nodig zijn.
Indien er wordt vastgesteld dat de werknemer definitief ongeschikt is om zijn werkpost uit te oefenen, kan de werknemer een re-integratiebeoordeling aanvragen

Rol van de werkgever

De werkgever informeert de werknemer over dit verplichte onderzoek en doet het nodige. Het is daarbij zijn plicht om een oplossing te vinden zodat de betrokken werknemer verder kan werken.

Verloop en procedure

  1. De werkgever moet het formulier gezondheidstoezicht invullen en een medische afspraak maken voor zijn werknemer zodra de datum van werkhervatting bekend is.
  2. Na het onderzoek bezorgt de arbeidsarts zijn beslissing aan de werkgever via het formulier voor de gezondheidsbeoordeling.

Beslissingen :

 

Verschillende beslissingen zijn mogelijk:

 

  1. De werknemer wordt geschikt verklaard om zijn functie weer op te nemen.
  2. De werknemer is niet volledig geschikt om zijn functie weer op te nemen. De preventieadviseur-arbeidsarts stelt gepaste preventie- of beschermingsmaatregelen voor in rubriek F van het formulier zodat de werkpost beter aangepast wordt aan de gezondheidstoestand van de werknemer.
  3. De werknemer wordt ongeschikt verklaard om het werk te hervatten. Bij dergelijke beslissing wordt onmiddellijk een re-integratietraject opgestart dat door de werkgever wordt uitgewerkt op basis van de aanbevelingen van de arbeidsarts.

De werknemer kan, enkel indien hij ongeschikt is verklaard, een beroepsprocedure starten tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. De stappen die hij hierbij moet volgen, staan op de versozijde van het gezondheidsbeoordelingsformulier.

Meer weten :

Wil je meer weten over het onderzoek bij werkhervatting? Zie Hoofdstuk IV, Afdeling 3 van Boek I, Titel 4, Hoofdstuk IV, Afdeling 3 van de Codex.

Terug naar soorten medische onderzoeken