Terug naar soorten medische onderzoeken

Betrokken personen

De werknemers onderworpen aan het gezondheidstoezicht die een functie met welbepaalde risico’s, een veiligheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid uitoefenen.

Soort raadpleging

Het betreft een verplichte beoordeling voor alle betrokken werknemers, op tijdstippen die wettelijk zijn vastgelegd. Sinds 2019 bestaat het periodieke gezondheidstoezicht uit een gezondheidsbeoordeling (tweejaarlijks in plaats van jaarlijks) en aanvullende medische handelingen. Tussen twee beoordelingen in wordt de werknemer wel nog opgevolgd via aanvullende medische handelingen (zie informatieve nota). Dit zijn gerichte onderzoeken (vragenlijsten, gehoortesten etc.) die kunnen worden uitgevoerd door een verpleegkundige. De arbeidsarts blijft verantwoordelijk en de resultaten worden dan ook met hem besproken. Zo blijft de continuïteit van het medisch toezicht verzekerd.

Wanneer?

De frequentie van de periodieke gezondheidsbeoordeling en van de aanvullende medische handelingen wordt per risico bepaald in de bijlage I.4-5 van de codex.
De arbeidsarts kan de frequentie van de gezondheidsbeoordelingen aanpassen, zowel voor een individuele werknemer als voor een werkpost.

Doelstellingen

Deze beoordeling heeft vier belangrijke doelstellingen :

 1. Beroepsziekten of arbeidsgebonden aandoeningen tijdig opsporen.
 2. De gezondheidstoestand evalueren in functie van de risico’s.
 3. De werknemer informeren over zijn gezondheidstoestand, de risico’s van zijn werkpost en de eventueel te nemen preventiemaatregelen.
 4. Het duidelijk opsommen van de collectieve en individuele preventiemaatregelen die de werkgever ingevolge de resultaten van deze beoordeling moet nemen en die bedoeld zijn om de risico's te vermijden of te beperken.

Rol van de werkgever

De werkgever moet, indien zijn dienst deel uitmaakt van de aangesloten organisaties, Empreva de lijst bezorgen van de personen die aan het gezondheidstoezicht zijn onderworpen.  Empreva geeft de consultatiedata door aan de werkgever. De werkgever nodigt de werknemers uit, rekening houdend met de periodiciteit. Hij zal controleren of de werknemer op de raadpleging aanwezig was.

Verloop en procedure

 1. De werkgever bezorgt de oproeping aan de werknemer.
 2. De werknemer is aanwezig voor de nodige medische testen die verband houden met de vereisten van zijn functie.
 3. De werknemer en werkgever ontvangen het formulier voor de gezondheidsbeoordeling met daarin de beslissing van de arbeidsarts. Dit formulier bevat geen geldigheidsduur.
 4. De werknemer kan, in geval van een beslissing van ongeschiktheid, een beroepsprocedure starten tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts. De arbeidsarts informeert de werknemer over de stappen die hij hiervoor moet volgen en overhandigt het formulier voor de beroepsprocedure.
 5. De werknemer kan in het kader van het periodieke onderzoek uitgenodigd worden voor gerichte aanvullende medische handelingen (vragenlijsten, medische testen).
 6. In het tussenliggende periode wordt de werknemer uitgenodigd voor tussentijdse aanvullende medische handelingen bij de verpleegkundige of de arbeidsarts. Er wordt geen gezondheidsbeoordelingsformulier opgemaakt. De resultaten worden steeds besproken met de arbeidsarts en indien nodig wordt de werknemer opnieuw uitgenodigd voor een periodieke gezondheidsbeoordeling.
 7. De werknemer kan natuurlijk nog steeds op elk moment een spontane raadpleging aanvragen als hij klachten ondervindt die volgens hem of zijn behandelend arts gelinkt zijn aan de werkpost.

Beslissingen

 

De preventieadviseur-arbeidsarts kan, op basis van zijn beoordeling, verschillende beslissingen nemen:
 

 1. De werknemer wordt geschikt verklaard om zijn functie uit te oefenen.
 2. De werknemer wordt geschikt verklaard om zijn opdracht voort te zetten, maar zijn gezondheidstoestand vereist aanpassingen van de werkpost. De werkgever stelt een plan op om de maatregelen die in rubriek F van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling worden vermeld te realiseren. Indien dit niet mogelijk is, dient hij dit te motiveren.
 3. De werknemer wordt tijdelijk of definitief ongeschikt verklaard om zijn functie uit te oefenen. Bij dergelijke beslissing wordt onmiddellijk een re-integratieplan opgestart dat door de werkgever wordt uitgewerkt op basis van de aanbevelingen van de arbeidsarts.

Meer weten

Wil je meer weten over de recente wetswijzigingen en de aanvullende medische handelingen? Lees het hier.
Wil je meer weten over het periodieke gezondheidstoezicht in het algemeen? Zie hoofdstuk IV, afdeling 2 van Boek I, Titel 4 van de Codex.

Terug naar soorten medische onderzoeken