1. Ergo_image
    Op de werkvloer of bij je thuis? Een ergonomische omgeving kan je dag maken of kraken! De meesten denken bij ergonomie aan een goede stoel en misschien zelfs een verstelbaar bureau. Het gaat echter nog veel verder dan...
  2. Reintegration 2.0_Reintegratie 2.0
    Het koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2022. Het treedt in werking op 1 oktober 2022. Hieronder...
  3. Worker portal Empreva
    Een "Portaal Werknemer" toegankelijk voor alle werknemers van de bij Empreva aangesloten organisaties Vanaf vandaag stelt Empreva aan de werknemers van haar aangesloten organisaties een “Portaal Werknemer” voor. Zo kan...