1. Screen risk Empreva
    Nieuw! Empreva stelt een online tool ter beschikking van de federale organisaties om de risico's gelinkt aan beeldschermwerk te analyseren. Voor meer informatie, bekijk de pagina over de risicoanalyse online tool voor...
  2. We have moved
    Om alle ondersteunende diensten van de federale overheid die behoren tot de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) samen te brengen in één gebouw en u zo beter van dienst te zijn, is Empreva verhuisd op 25 april 2019 naar...