De waarden waarmee Empreva en haar meedewerkers willen functioneren, zijn hoofdzakelijk die, die door de FOD volksgezondheid gekozen werden.

Al het personeel van EMPREVA op het gebied van de preventie, de veiligheid en de volksgezondheid stemmen met de volgende waarden in:

 • Integriteit
   
 • Klantgerichtheid
   
 • Duurzaamheid
   
 • Samen in respect
   
 • Innovatie
   
 • Ruimte voor talenten

Rekening houdend met de specificiteiten van Empreva wordt de voorrang gelegd op het delen  van de waarden "integriteit", "klantgerichtheid" en "Samen in respect".