Empreva is de centrale cel van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming  op het werk van de aangesloten federale openbare diensten. De organisatie heeft als missie om de aangesloten federale overheden te ondersteunen in het behoud van het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers op de werkplek, en om bij te dragen tot de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Meer weten over EmprevaDepositphotos_25046043_xl-2015_1.jpg

Op 11 maart 2005 werd de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de federale overheid, kortweg GDPBW, opgericht als onderdeel van de administratie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze dienst bestaat uit een centrale cel, Empreva, en de verschillende interne preventiediensten van de aangesloten leden, die samenwerken om het welzijn van alle federale personeelsleden van de aangesloten federale overheidsinstellingen te waarborgen. Op 1 maart 2017 werd Empreva overgeheveld naar de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). Deze FOD  ondersteunt de federale organisaties in domeinen als informatica, wervingen, personeelsbeheer en –ontwikkeling, begroting en openbare aanbestedingen.

Empreva werkt onder toezicht van een Beheerscomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten leden en uit vertegenwoordigers van de drie representatieve vakbondsorganisaties. Empreva wordt  aangestuurd door een preventieadviseur die tevens de leiding heeft over de GDPBW.

 

Empreva bestaat uit drie afdelingen :

1. Het departement gezondheidstoezicht, waar  preventieadviseurs-arbeidsartsen samen met  bedrijfsverpleegkundigen  en de administratieve medewerkers instaan voor het gezondheidstoezicht van de federale personeelsleden. Het gezondheidstoezicht heeft tot doel het welzijn van de werknemers te bevorderen en te behouden door arbeidsgebonden risico’s te voorkomen.

2. Het multidisciplinaire departement voor risicobeheer, dat aan de interne  preventiediensten van de aangesloten federale diensten advies en ondersteuning geeft over:

3. Het departement Management Office, dat de coördinatie en de administratie verzorgt.

Wat is het verschil tussen Medex en Empreva ?

Empreva wordt regelmatig verward met Medex. Het zijn allebei federale instellingen die werkzaam zijn op het domein gezondheid, maar ze hebben andere bevoegdheden en  opdrachten. Beiden beschikken over eigen artsen, die vaak allebei gemakshalve als controleartsen worden bestempeld. Dit klopt echter niet: de artsen die werkzaam zijn bij Empreva zijn preventieadviseur-arbeidsartsen. Zij houden zich dus niet bezig met inhoudelijke controles op arbeidsongeschiktheid, maar met het voorkomen en remediëren van arbeidsgerelateerde risico’s en aandoeningen. Een van de bijkomende oorzaken voor de verwarring is het feit dat Empreva de regionale centra van Medex gebruikt om er raadplegingen te houden.

Empreva staat in voor het gezondheidstoezicht van de personeelsleden van de aangesloten federale overheidsinstellingen. Haar acties zijn gericht op de preventie van risico’s verbonden aan de werkomgeving. Daarom dragen de artsen die door Empreva tewerkgesteld worden de titel van “preventieadviseur-arbeidsarts”.