De werkgever is verplicht om alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om psychosociale risico’s op het werk te voorkomen of de mogelijke schade die uit deze risico’s voortvloeien te voorkomen of te beperken. Door een analyse van de psychosociale risico’s is het mogelijk om een reeks risicofactoren naar voren te brengen en een reeks van preventieve acties voor te stellen om ervoor te zorgen dat ze moeilijker kunnen ontstaan.

Meer weten over de wettelijke context.

Depositphotos_11629690_xl-2015_1.jpgMet het oog daarop stelt Empreva aan de federale organisaties voor om een psychosociale risicoanalyse uit te voeren met behulp van een tool, zijnde een online vragenlijst die hier speciaal voor ontwikkeld werd.
De dienstverlening die Empreva biedt, omvat de follow-up van de enquête, het analyseren van de resultaten en het voorstellen van aanbevelingen door de preventieadviseurs-psychosociale aspecten.

Inhoud

De inhoud van deze tool werd ontwikkeld door de preventieadviseurs psychosociale aspecten van de multidisciplinaire afdeling van Empreva en voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De tool behelst de vijf arbeidsdomeinen van het psychosociaal welzijn (arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden) en een aantal psychosociale risico’s zoals stress, pesten, ongewenst grensoverschrijdend gedrag en agressie)

Resultaten

Nadat de enquête is afgenomen, staat Empreva in voor de analyse van de collectieve resultaten. De preventieadviseurs-psychosociale aspecten bestuderen de antwoorden die men ontving en stellen op basis daarvan een onderzoeksrapport op en formuleren aanbevelingen.

De sterke punten van de tool

  • Terbeschikkingstelling van communicatiemateriaal: Empreva stelt de organisaties templates van communicatiemateriaal ter beschikking waarmee ze de enquête kunnen promoten bij hun medewerkers.
  • Empreva staat volledig in voor de resultatenanalyse: de analyse van de resultaten zal worden uitgevoerd door de preventieadviseurs psychosociale aspecten.
  • Identificatie van risicogroepen: met samenvattende tabellen kunnen de onderafdelingen (directoraten-generaal, diensten, ...) met een verhoogd risico gemakkelijk geïdentificeerd worden.
  • Frequente rapporten omtrent deelnamepercentage: tijdens het verloop van de enquête, wordt op geregelde tijdstippen een rapport met het deelnamecijfer aan de organisatie bezorgd
  • Wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd: de tool is gebaseerd op een vragenlijst die wetenschappelijk gevalideerd is.

Vind je dit interessant?

Wil je hier meer over te weten komen? Meer informatie op de site van OFO.

Wil je hier meer over te weten komen? Stuur een e-mail met je contactgegevens naar: info@empreva.fgov.be. Een Empreva-medewerker zal daarna zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.


Voor meer informatie, consulteer de FAQ’s.