Confinement et santé mentale

We zijn intussen al enkele weken in “gedwongen isolement” en de meesten onder ons hebben misschien al een nieuw ritme gevonden of zijn dit nog aan het zoeken. Maar een gemakkelijke situatie voor de organisaties en hun werknemers is het allesbehalve. Ons normale doen, onze dagelijkse routine is serieus overhoop gegooid en vraagt heel wat aanpassing van ons. We zijn deze situatie niet gewoon.

In deze moeilijke omstandigheden, gecombineerd met thuiswerk, is het niet altijd even simpel om het werk te organiseren. Deze ongewone situatie kan beginnen doorwegen op ons gemoed. Daarom wil EMPREVA met onderstaande informatie hulp en advies geven.
Zie het document Tips & Tricks om deze quarantaineperiode in goede mentale gezondheid door te komen!

Dit document bevat een reeks adviezen en informatie om een goed evenwicht te kunnen bewaren tussen het professioneel en het beroepsleven en om de werknemers te helpen om een goede mentale gezondheid te behouden tijdens deze quarantaineperiode.

Het bestaat uit twee delen:

  • Een eerste deel bedoeld voor de werknemers, dat advies geeft voor zowel de professionele omgeving als het privéleven.
  • Een tweede deel voor de hiërarchische lijn, dat een overzicht bevat van best practices en houdingen tegenover de werknemers in deze quarantaineperiode.

Voor meer informatie kan u ook altijd terecht bij:

  • de IDPB (Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) van je organisatie;
  • uw preventieadviseur psychosociale aspecten van EMPREVA indien je organisatie aangesloten is of bij de preventieadviseur psychosociale aspecten van de EDPB (Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk) waar je organisatie bij aangesloten is. Deze informatie kan je vinden in het arbeidsreglement of  het intranet van je organisatie. Via de site van Empreva kan je nagaan of jouw organisatie aangesloten is bij Empreva voor psychosociale aspecten.